Saturday, June 7, 2014

Tokoh Yang Aku KagumiAl-Sheikh Mahmud Khalil al-Husairi Rahimahullah.

1. Orang pertama yang melakukan rakaman al-Quran al-karim riwayat Hafs an Asim sehingga 30 juzuk al-Quran pada tahun 1961M bersamaan 1361H. Mohd Mahfuz Jaafar & Sabri Mohammad(2013:2)

2. Tentang Sheikh Klik Disini.

            3. laman Web Tentang Sheikh. Klik Disini.


4. Antara bacaan yang sangat memberi kesan.